HistorieÚvodnikOdkazy

Nezávazný sex všude kam se podíváme

6 července, 2010, G4ndy Žádné komentáře

V současné
době jsme dennodenně svědky vyzdvihování a propagace
nezávazného sexu ze strany takřka všech myslitelných
medií. Sex zaujímá na žebříčku hodnot
většinové společnosti velmi vysoký post a jeho
hodnota stále stoupá. Potřeba sexu jako jediného
možného prostředku, kterým si lze užít
života, se stala – zejména mezi mladými lidmi –
společenským konsensem a měřítkem normality jedince.

Generace rodičů,
které se ztotožnily s takovýmto „světonázorem“
nebo se vůči němu adekvátně nevymezily, předávají
své postoje svým dětem. Děti jsou dále o
vysoké hodnotě sexu utvrzovány vrstevníky,
televizí a koneckonců i učiteli, kteří jim v
sexuální výchově sdělí to, co stejně
již dávno ví odjinud.

Z úvodu, který ve
prospěch nezávazného sexu rozhodně nemluví, je
patrné, jaký zaujímám k této
problematice postoj já. Ve své krátké
práci bych chtěl své kriticky odmítavé
stanovisko obhájit především s pomocí poznatků
předních logoterapeutů.

Dále se zamyslím nad
tím, jestli je nezávazný sex morální,
nemorální a nebo amorální. Lze toto
jednání odsoudit vždy, nebo je toto chování
v pořádku či někdy omluvitelné a jindy ne?
Nezapomenu se zmínit o významu, který mu, jak se
domnívám, přikládá Bible.

2.
Logoterapeutický pohled na nezávazný sex

2.1 Počátky
sexuálního boomu

V knize „Logoterapie
ve výchově“ psycholožka Elisabeth Lukasová velice
podrobně a srozumitelně vysvětluje, co stálo u zrodu
současného stavu, kdy je sexem ze strany masové
společnosti a medií jedinec „masírován“
takřka non-stop každý den. Přesycenost sexem, vedoucí
k jeho devalvaci, jeho zredukování na pouhou věc, byla
charakteristická prakticky již pro celé minulé
století, kdo za to tedy může? Hlavního viníka
této současné sexuální inflace spatřuje
E. Lukasová ve špatně interpretované psychoanalýze
Sigmunda Freuda.

S. Freud (a později
též jeho žáci) svým dobře míněným
úsilím o detabuizaci pudových tužeb člověka
značně ovlivnili postoj k lidské sexualitě. Příčiny
neuróz se v psychoanalýze hledaly v potlačovaných
pudech, zejména v pudu sexuálním a pudu smrti –
agrese. S pomocí psychoanalytického diagnostikování
příčin duševních onemocnění bylo definováno,
co má dělat zdravý člověk, aby se „nezbláznil“.
Základní podmínkou zdravého života se
tak stalo neodporování svým pudům – chtěl-li
někdo zůstat zdravý, tak se neměl snažit „dusit“ v
sobě svou podstatu spočívající v pudovosti.
Toto samozřejmě terapeuticky může fungovat na duševně nemocné
jedince, jaký efekt to mělo na populaci „normální“,
která pasovala pudy na správné a neomylné
průvodce životem, jak můžeme vidět dnes.

2.2 Sex nepřináší
do života štěstí ani smysl

Logoterapeuti v druhé
polovině 20. století začali poukazovat na to, že se v
konformní poslušnosti svým pudům člověk rozhodně
nestal šťastnější, ba naopak: Spolu s boomem nezávazného
sexu zaznamenalo nevídaný rozkvět i násilí
– „emancipované pudy sexuální a agresivní
se poslušně přihlásily ke slovu.“

Proč člověku
nepřináší štěstí pudové chování?
Nesčetnými pozorováními a výzkumy bylo
prokázáno, že člověk opravdu není zvíře
a liší se od zvířete natolik, že pro něj nemůže
být prosté rozmnožování smyslem života.
Důkazem je to, že kdyby Sex měl opravdu takovou smysluplnou
hodnotu, jaká mu je zbožně přičítána, tak by
dnes nebylo tolik nešťastných a nespokojených lidí
právě mezi těmi, kteří v nezávazném
sexu spatřují podstatný smysl.

Člověk není
jako kočka, která je plně „spokojená“ a nic ji
nechybí v momentě, kdy se nají a může si jít
zdřímnout nebo se případně spářit. Člověk
potřebuje určitou orientaci do budoucna, orientaci na hodnotný
smysl života, což sex prokazatelně není. Často v této
souvislosti slýchávám, že je dobré si
nezávazný sex vyzkoušet, přesvědčit se na vlastní
kůži o tom, jak se to s ním má. Toto jednání
ale není vůbec bez rizika, jak se hned přesvědčíme,
a oním rizikem nejsou zdaleka jenom pohlavní nemoci.

2.3 Bludný
kruh nezávazného sexu

Logoterapeuté
v souvislosti s nezávazným sexem poukazují také
na velká rizika s tímto chováním spjatá.
Opírajíce se o behavioralismus prokázali
přítomnost skrytého nebezpečí z tohoto
přístupu k sexu plynoucího. Tím nebezpečím
je nácvik a zapamatování si odměňovaného
chování.

Když se člověk
naučí nezávaznému sexu – vyzkouší si
ho, tak je pro něj často velmi obtížné se z tohoto
modelu chování vymanit.
Je
totiž odměňován ani ne tak krátkodobou slastí
při pohlavním styku, jako dlouhodobou podporou ze strany
většinové společnosti
,
která mu jakoby říká: „Ano, jsi dobrý,
patříš mezi nás (skvělé herce, krásné
modelky), když se chováš, tak jak se chováš. Jen
vesele střídej partnery a užívej si, tak to má
být.“

Pak
už to opravdu nejsou pudy, které v sobě člověk dusí,
ale je to umlčené svědomí, naprostá ztráta
svobody a promrhaná šance na lásku, která tímto
vším trpí!

Logoterapie tedy říká
nezávaznému sexu jasné ne. Její tvrzení
se opírá o dnes již i historicky prokázanou
nefunkčnost tohoto životního přístupu. Orientace na
takovéto „užívaní si“, nemá žádnou
šanci učinit člověka šťastným.

3.
Sex a Bible

Je chybou, domnívat
se, že se Bible o sexu nezmiňuje, nebo že se o něm zmiňuje jen
povrchně a rychle od něj utíká. Sice nejsem žádný
odborník a Bibli nemám zdaleka prostudovanou, i tak si
dovolím zmínit se o mých postřezích a
odvážné interpretaci.

Pokud se v Bibli
hovoří o sexu, o pohlavním styku mezi mužem a ženou,
tak se pro označení tohoto používá slovo
„poznání“. Jestliže tedy muž poznal svou ženu,
tak to znamená, že měl s manželkou pohlavní styk
(proto je například v Novém zákoně uvedeno, že
panna Maria otěhotněla ačkoli ještě nepoznala muže). Jakýkoli
nemanželský sex je označován za cizoložství –
smrtelný hřích, který, pokud byl odhalen a
prokázán, znamenal u starověkých židů často
trest smrti pro ženu nebo muže, kteří se ho dopustili (v
lepších případech byl viník vyloučen z
komunity, což se ale v pustině rovnalo většinou také
smrti).

Sex je tedy poznání?
Zní to zvláštně, ale pokud se nad tím člověk
hlouběji zamyslí, tak musí uznat, že na tom něco
pravdy je. Osobně věřím, že pohlavní styk opravdu
slouží, pokud je brán jako projev nejvyšší
důvěry a odevzdanosti jeden druhému, coby prostředek ještě
většího, přesahujícího poznání
mezi mužem a ženou, které může vést k novému
životu.

Pokud tedy pod
zorným úhlem této optiky někdo střídá
partnery, pohrdá tím pádem poznáním
a také tím bezpochyby nezodpovědně devastuje duši
svou i duši partnera.

4.
Sex versus etika

4.1 Otroctví

Jakékoli
snižování člověka na úroveň věci nebo
prostředku sloužícímu k prostému dosažení
určitého sobeckého cíle, je neetické a
nemorální – je to otroctví. A co víc je
nezávazný sex, než dobrovolné zříkání
se jakékoli zodpovědnosti za druhého člověka i za
sebe samotného – tedy snížení se na úroveň
věci nebo v lepším případě primitivního
organismu, za účelem dosažení vlastní slasti.

Mnozí reagují
na tuto argumentaci mnohými „ale“.

4.2 Katastrofa

Paradoxní je,
že tato mnohá „ale“ poukazují na přítomnost
katastrof, které nezávazný sex způsobuje.

Ale vždyť to
děláme z lásky“ – pokud nezávazný sex
nazývá člověk láskou, tak se podstatně
ochuzuje o to, co skutečně je partnerská láska.

Ale my to děláme
jenom tak, nemůže se nám nic stát.“ – nic nejde
dělat „jenom tak“, žádný člověk nemá
stoprocentní kontrolu nad svými city. Takovýto
hazard ústí dříve nebo později do velkých
citových zranění – někdo se zamiluje, někdo ne a
následují velká citová vydírání.
Někdo nový posléze ukradne „člověka – věc“
tomu druhému a nakonec může drama vyústit ne
zřídkakdy i v ublížení na zdraví nebo
ve vraždu či sebevraždu.

Ale vždyť to
dělají všichni, tak my taky.“ – jak lehce se člověk
dokáže zříct své vlastní svobody, jen
aby byl jako ti ostatní. Přitom ztráta svobody není
jenom tak, člověk pak zpětně zjišťuje, že už to není
on sám, nechal se někým jako věc ukradnout a
manipulovat proti své potlačené vůli.

4.3 Řešení

Přitom k zabránění
zkázonosnému rozmachu nezávazného sexu by
stačilo trochu správné osvěty, ne té
medicínské, která děti učí jak používat
kondom – to už stejně dávno vědí, ale té
psychologické a duchovní, která bude klást
patřičný akcent na ryzí partnerské vztahy a
bourat zažité mýty o samospásném užívání
si.
Lidé, kteří o tom něco vědí a mohli
by podávat svědectví, často mlčí nebo jsou
přehlušeni řevem z médií.

Naštěstí
existují programy jako ten, který budeme coby lektoři
Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny provádět
na základních školách. Tento program primární
prevence totiž, kromě prevence šikany a drogové závislosti,
zahrnuje i prevenci předčasného sexuálního
života. Navíc se poslední dobou i na některých
necírkevních základních školách
začala učit etika, kde děti dostávají potřebnou
šanci korigovat své představy a touhy.

Rok vydání: 2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nezávazný sex všude kam se podíváme

13 února, 2008, G4ndy Žádné komentáře

V současné době jsme dennodenně svědky vyzdvihování a propagace nezávazného sexu ze strany takřka všech myslitelných medií. Sex zaujímá na žebříčku hodnot většinové společnosti velmi vysoký post a jeho hodnota stále stoupá. Potřeba sexu jako jediného možného prostředku, kterým si lze užít života, se stala – zejména mezi mladými lidmi – společenským konsensem a měřítkem normality jedince.

Generace rodičů, které se ztotožnily s takovýmto „světonázorem“ nebo se vůči němu adekvátně nevymezily, předávají své postoje svým dětem. Děti jsou dále o vysoké hodnotě sexu utvrzovány vrstevníky, televizí a koneckonců i učiteli, kteří jim v sexuální výchově sdělí to, co stejně již dávno ví odjinud.

více

Rok vydání: 2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *