HistorieÚvodnikOdkazy

Vánoce

23 prosince, 2007, G4ndy Žádné komentáře


Přeji vám šťastné a veselé Vánoce. Mějte se hezky, zklidněte se a ztiště. Vzpomeňte také na ty, kteří trpěli a trpí jenom proto, že si nyní my „civilizovaní“ žijeme v přepychu a komfortu. Chcete-li udělat minimum tak přispějte třeba vánočním dárkem – dárcovskou smskou dětem do Afriky na http://www.unicef.cz.
Ježíš Kristus vás všechny miluje.

Žalm Davidův č. 139

1. Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš.
2 Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám!
3 Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš.
4 Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!
5 Zezadu i zpředu jsi mě obklopil, svou dlaň jsi na mě položil.
6 Takové poznání je nad mé chápání – je příliš hluboké, na to nestačím!
7 Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl?
8 Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!
9 Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,
10 i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela!
11 Kdybych si řekl, – Snad pohltí mě tma, až světlo kolem mě noc vystřídá –
12 tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři dá, tma bude pro tebe světlu podobná!
13 Mé nitro jsi zformoval ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.
14 Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!
15 Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách!
16 Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.
17 Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst!
18 Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, až se probudím!
19 Kéž bys už, Bože, zabil ty ničemy – „Odstupte ode mě, vy vrahouni!“ –
20 Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tví!
21 Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?
22 Naprostou nenávistí nenávidím je, mými vlastními nepřáteli stali se!
23 Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej!
24 Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *